Werken in de zorg 

Werken in de zorg was eigenlijk al vrij vroeg duidelijk voor mij. Als kind was ik diegene die altijd als eerste met pleisters en verbanden kwam aandraven als ik zag dat iemand pijn had.

Het was ook een logische stap om mijn studies hierin verder te zetten. De voldoening om mensen te kunnen helpen als ze iets nodig hebben, was ook mijn drijfveer om mij hierin te verdiepen en aan de slag te kunnen.

De voorbije twee jaar waren natuurlijk anders dan anders maar daarom niet minder aangenaam. Deze twee jaar zijn zo voorbijgevlogen dat ik zelfs het gevoel heb, dat ik niet veel moest nadenken maar gewoon doen waar ik goed in ben namelijk verzorgen en sociaal contact. Het was moeilijk op een bepaalde manier, druk en soms ook een hel, gewoon omdat we niet wisten waar we voor stonden. Maar het gaf mij ook voldoening op een bepaalde manier. Het is heel moeilijk te beschrijven en enkel mensen die ook in de zorg werken, weten wel wat ik bedoel.

Ik heb ook veel geleerd de voorbije twee jaar. Meer zelfs op twee jaar dan op de vijftien jaar dat ik al als zorgkundige werk. De voorbije jaren waren we zelfs meer dan enkel het zorgpersoneel. We zijn gewoon familie geworden. Wij waren ook de enige die de mensen zagen. Geen familie of vrienden op bezoek, enkel louter facetime of een telefoongesprek met hun echte familie kon nog. De meesten hebben zo lang geen familie of vrienden op bezoek gehad. Spreekbuis voor de buitenwereld en verbinding met de familie die helaas niet mochten op bezoek komen. Heel intens maar zo gewenst en zo dankbaar dat ik deze periode mocht meemaken. Mijn patiënten zijn echt op korte termijn familie geworden.

Werken in de zorg is zo zwaar soms, druk, verdrietig en ook belastend. Maar mensen helpen en ze gelukkig maken, een kort gesprek of een klein gebaar betekent veel voor deze mensen. Ze zijn zo dankbaar voor deze kleine dingen dat je er zelf heel gelukkig van wordt. Niet te vergeten de aangename collega’s waar je af en toe zelf je hart kan luchten als het soms iets te zwaar wordt. Tenslotte werken we allemaal in de zorg met hetzelfde doel “mensen helpen en verzorgen”.